Διατροφή SafeInternet! Σχολική Βία Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Εικαστικόν

Μαθαίνουμε για τον Κ.Ο.Κ

Για την κατασκευή της μακέτας εργάστηκαν οι μαθητές :

Τρίκουλη Ιωάννα, Καρυώτη Ελένη, Μαρτινίκα Ιωάννα, Μαρτινίκα Θεοδώρα, Κίτσου Στέλλα, Θωμοπούλου Οδύσσεια, Σίδερη Βασιλική, Σταματιάδη Αλίκη, Βουλγαράκης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Αναστάσιος, Μεταξάς Κωνσταντίνος, Τσιλάκης Γεώργιος, Δουρής Νικόλαος, Μουσούλης Αλέξανδρος

Για τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. εργάστηκαν οι μαθητές :

Πανταζάρα Ελένη, Μυλωνάς Ιωάννης, Καπνιάς Αντώνιος, Φύτρος Ελευθέριος, Χριστοδούλου Κλεονίκη, Μαυραγάνη Νικολέτα, Ζαμπεθάνης Νικόλαος, Δημησιάνου Αφροδίτη, Βογιατζίδης Παντελής,  Τράκης Νικόλαος,
Ανακοινώσεις - Chat