Διατροφή SafeInternet! Σχολική Βία Jele: Εκπαιδευτικά παιχνίδια Ψηφιακό Θέατρο Σκιών

Ύλη Κριτηρίου Θρησκευτικών

1. Σελίδα 56 το "Με λίγα λόγια".
2. Σελίδες 60 και 61 το κείμενο " Ο Χριστός γεννιέται".
3. Σελίδα 67 το  "Με λίγα λόγια".
4. Σελίδα 70 το "Με λίγα λόγια".