Διατροφή SafeInternet! Σχολική Βία Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Εικαστικόν

Τα δικά μας Κινούμενα Σχέδια

Τα παιδιά μυούνται στις αρχές των πρώτων κινουμένων σχεδίων φτιάχνοντας τις δικές τους εικόνες από πλαστελίνη Χρησιμοποιήσαμε 3 - 4 φωτογραφίες για κάθε ιστορία από 3- 4 φορές την κάθε μία για να μπορέσει να υπάρξει επανάληψη και άρα κίνηση. Έτσι μάθαμε ότι ο πρώτος κινηματογράφος βασίστηκε στο μετείκασμα δηλαδή στην ιδιότητα του ματιού να κρατά μια εικόνα για 1/10 του δευτερολέπτου. Γι αυτό , όταν πολλές εικόνες εναλλάσσονται πολύ γρήγορα μας φαίνεται ότι κινούνται.

Ανακοινώσεις