Διατροφή SafeInternet! Σχολική Βία Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Εικαστικόν

Ατυχήματα και παιδιά.


 Έρευνα διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα από την  έκτη τάξη του έκτου δημοτικού σχολείου Κερατσινίου, σχετικά με τα ατυχήματα των μαθητών. Από τα ευρήματά της διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά χτυπάνε σπάνια . Οι πιο πολλοί τραυματισμοί πραγματοποιούνται την ώρα αθλητικών δραστηριοτήτων, ενώ η πλειοψηφία των τραυματισμών γίνεται από απροσεξία. Τα παιδιά τραυματίζονται περισσότερο στα πόδια, ωστόσο, όπως τα ίδια λένε,  πρόκειται για ασήμαντους μικροτραυματισμούς.
 Εργασία από τους μαθητές της ΣΤ2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου. Για τον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου εργάστηκε όλη η τάξη. Η ομαδοποίηση των δεδομένων έγινε από τους μαθητές Κωνσταντίνο Μεταξά και Γεώργιο Τσιλάκη σε Microsoft Excel , ενώ η διεξαγωγή των συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές Αλέξανδρο Μουσούλη και Αναστάση Παναγιωτίδη σε Microsoft Word.  

Ανακοινώσεις - Chat